Επαγγελματικό τμήμα σπουδών χορευτών, χορογράφων, καθηγητών χορού

Τα Επαγγελματικά Τμήματα της Σχολής απευθύνονται σε αποφοίτους λυκείου από 18 έως 25 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να εξελιχθούν και να εργαστούν ως επαγγελματίες χορευτές, χορογράφοι ή καθηγητές χορού. Για την εισαγωγή στα Επαγγελματικά Τμήματα απαιτείται η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε Σεπτέμβριο.

Εισαγωγικές Εξετάσεις

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Τμημάτων της ΚΣΟΤ που πραγματοποιούνται κάθε Σεπτέμβριο, γίνονται δεκτές από το μήνα Ιούλιο. Οι ακριβείς ημερομηνίες για την περίοδο υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα την καλοκαιρινή περίοδο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 έως 25 ετών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΒΗΜΑ 1

Συμπληρώστε την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που είναι ανοικτή κατά την περίοδο υποβολής.

ΒΗΜΑ 2

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά και λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης στη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα πρέπει να περάσετε από τη γραμματεία της Σχολής (οδός Ομήρου 55, Αθήνα) για να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) φωτοτυπία ταυτότητας
β) φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου

Στην περίπτωση που δεν διαμένετε εντός Αθηνών, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε και συνημμένα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο auditions.ksot@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται στο μπαλέτο, το σύγχρονο χορό και τη ρυθμική.

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Σπουδαστές ή πτυχιούχοι άλλων ισότιμων σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού γίνονται δεκτοί μετά από Κατατακτήριες Εξετάσεις στα μαθήματα του μπαλέτου, της ρυθμικής και του σύγχρονου χορού. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την ίδια περίοδο με αυτές των Επαγγελματικών Τμημάτων. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις των Επαγγελματικών Τμημάτων της ΚΣΟΤ, γίνονται δεκτές από το μήνα Ιούλιο. Οι ακριβείς ημερομηνίες για την περίοδο υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα την καλοκαιρινή περίοδο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΒΗΜΑ 1

Συμπληρώστε την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που είναι ανοικτή κατά την περίοδο υποβολής.

ΒΗΜΑ 2

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά και λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης στη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα πρέπει να περάσετε από τη γραμματεία της Σχολής (οδός Ομήρου 55, Αθήνα) για να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής όπου φοιτήσατε μαζί με αναλυτική βαθμολογία
β) φωτοτυπία ταυτότητας και
γ) φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου

Στην περίπτωση που δεν διαμένετε εντός Αθηνών, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε και συνημμένα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο auditions.ksot@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται στο μπαλέτο, το σύγχρονο χορό και τη ρυθμική.

Πρόγραμμα Σπουδών

Σήμερα, το πρόγραμμα σπουδών στην ΚΣΟΤ διαμορφώνεται με πανεπιστημιακές προδιαγραφές και περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων σε σταθερή και σεμιναριακή βάση.