04.04.2018

Πίνακας Επιτυχόντων Α1 Α2

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
04.04.2018

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες γραφείου τύπου σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με θέμα την τέχνη του χορού που θα πραγματοποιηθούν το 2018 από την ΚΣΟΤ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ