24.01.2020

Οι προσωρινοί πίνακες για την πλήρωση θέσεων ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Ομήρου 55.

09.01.2020

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων, και ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας πιανιστών-συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ
21.10.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης της Πράξης “Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη” στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣ 5007120)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
25.06.2019

Growing! Παράσταση της ΚΣΟΤ Στο Φεστιβάλ Αθηνών –Επιδαύρου 4, 5, 6 & 7 Ιουλίου 2019

Κατεβάστε το δελτίο τύπου
14.06.2019

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτύπωση γραφιστικού υλικού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
05.06.2019

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικoύ ηλεκτρολογικού και φωτιστικού υλικού παραστάσεων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
09.04.2019

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
27.02.2019

Οριστικά Αποτελέσματα, υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Αριθ. Πρωτ.: 1089/31-10-2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
01.02.2019

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
25.01.2019

ΑΚΡΟΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΣΟΤ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10.01.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
13.12.2018

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη» η ΚΣΟΤ δημοσιεύει: Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου συνεργάτη με αντικείμενο «Υπεύθυνος οργάνωσης παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
20.11.2018

Αποτελέσματα Πρόσκλησης “Υπευθύνου οργάνωσης παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος”

Πίνακας Επιτυχόντων 1/2018
05.11.2018

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη» η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού εντύπων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
23.10.2018

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη» η ΚΣΟΤ δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών catering, καθαριστηρίου, μεταφοράς μαθητών και υπεύθυνου οργάνωσης παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αντίστοιχη φόρμα.

CATERING ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
12.10.2018

Οι προσωρινοί πίνακες για την πλήρωση θέσεων ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2018-2019 έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Ομήρου 55.

25.09.2018

Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων Β’ Κύκλου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
19.09.2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων, και ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας πιανιστών-συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ
10.09.2018

Ανακοίνωση για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις 2018 (μετεξεταστέοι)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
04.04.2018

Πίνακας Επιτυχόντων Α1 Α2

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
04.04.2018

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες γραφείου τύπου σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με θέμα την τέχνη του χορού που θα πραγματοποιηθούν το 2018 από την ΚΣΟΤ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
28.03.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5007120).

Κατεβάστε την Πρόσκληση