Διδακτικό Προσωπικό

Καλός δάσκαλος δε σημαίνει μόνο κατάρτιση και πειθαρχία. Στην ΚΣΟΤ φροντίζουμε να αναθέτουμε την εκπαίδευση των παιδιών σε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το γνωστικό τους αντικείμενο και διαθέτουν την ικανότητα να μεταδίδουν και το χάρισμα να εμπνέεουν.