ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΟΡΟΥ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα θα χορηγήσει μια (1) υποτροφία, για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Η υποτροφία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Η εγγραφή και έναρξη των σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να γίνει κατά το ακαδημαϊκό έτος (2023-2024). Οι σπουδές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την έναρξη. Σε ειδικές περιπτώσεις δίδεται παράταση ενός έτους.

Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων θα γίνει από επταμελή επιτροπή καθηγητών/-τριών της ΚΣΟΤ βάσει των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν. Η επιτροπή θα καταλήξει αιτιολογώντας την άποψή της σε κατάλογο έως και τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων με σειρά αξιολόγησης. Ο κατάλογος θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στο Δ.Σ του Ιδρύματος. Το Δ.Σ του Ιδρύματος θα καλέσει σε συνέντευξη τους επικρατέστερους υποψηφίους και στη συνέχεια θα προβεί στην τελική επιλογή του/της υποτρόφου καθώς και δύο επιλαχόντων/-ουσών.

Η επιλογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: τη βαθμολογία όλων των ετών σπουδών στην ΚΣΟΤ, το ταλέντο, την προσωπικότητα, τον φορέα σπουδών ή μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό και την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 στη Γραμματεία της ΚΣΟΤ (με ένδειξη «Για την υποτροφία του Ιδρύματος Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα»).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

 1. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στην ΚΣΟΤ.
 2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών (μέσος όρος τουλάχιστον 7.5).
 3. Βιογραφικό σημείωμα και προσωπικό φάκελο προβολής δεξιοτήτων και ικανοτήτων (portfolio) έως και 5 σελίδες.
 4. Επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας (ανάλογα με τη χώρα στην οποία ο/η υπότροφος θα σπουδάσει), που να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό.
 5. Δύο συστατικές επιστολές που να αναφέρονται στην προσωπικότητα και την ικανότητα των υποψηφίων να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.
 6. Πιστοποιητικό ή επιστολή αποδοχής για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση από φορέα (Σχολή) του εξωτερικού.
 7. Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει φορολογική δήλωση. Άλλως, εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα.
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αθήνα 30-5-2023

Η Πρόεδρος

Διονυσία (Ντένη) Ευθυμίου

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.:

210-7212866 και 6970158242 (κα Ευθυμίου)

210-9928607 και 6957214054 (κα Χαρμαντά)

210-8943078 και 6942477978 (κ. Ζέρβας).

e-mail:

detlydia@yahoo.gr

nancyhrmnt3@gmail.com

jzervas@phed.uoa.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ενός ωρομίσθιου καθηγητή για το μάθημα του Μπαλέτου στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ενός ωρομίσθιου καθηγητή για το μάθημα του Μπαλέτου στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Πρόσκληση για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και πιανιστών-συνοδών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων καθώς και ειδικότητας πιανιστών-συνοδών

2022-2023

Greek National School of Dance – Admission Auditions for the academic year 2022-2023

Greek National School of Dance – Admission Auditions for the academic year 2022-2023

The Greek National School of Dance announces that the admission audition for the professional department will take place from the 29th of August to the 13thof September 2022.

Interested parties can register, by filling in the relevant electronic application (APPLICATION), and send the necessary supporting documents to the mail: auditions.ksot@gmail.com from the 15th  of July until the 21th of August.

Documents to be submitted

• copy of high school diploma or certificate of graduation

• copy of a birth certificate or copy of a police ID or passport

• recent photograph

• improvisation video (information below)

For more information you can call daily 10.00 – 14.00 at

+30 210 – 3612263 or visit the website of the School www.ksot.gr.

Candidates are invited to take the following exams:

• Classic ballet

•Modern dancing

• Rhythmic (Choreography elements – Improvisation)

•Essay

Upon arrival on the day of the examination, candidates must have their police ID or passport.

For the safe conduct of the examinations, the instructions of the National Committee for Public Health Protection for the treatment of the COVID-19 pandemic will be strictly observed.

 Improvisation video

For a more complete view of your candidacy, you should send along with your application (APPLICATION), and supporting documents, a video with dance improvisation with a maximum duration of 2 minutes, with or without music and theme: “This is how I move”.

The videos should be uploaded to you tube or vimeo and fill in the link and password (if necessary) in the application.

Attendance at the School is tuition free, the duration is three years and compulsory.

Ανακοίνωση για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ)

Ανακοίνωση για τις  Εισαγωγικές Εξετάσεις

Σπουδαστικού έτους 2022-2023

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης ανακοινώνει ότι οι εισαγωγικές και οι κατατακτήριες εξετάσεις για το επαγγελματικό τμήμα θα πραγματοποιηθούν από 29 Αυγούστου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2022 (29/08/2022 – 13/09/2022)  ενώ οι εξετάσεις για τα προεπαγγελματικά τμήματα (φυτώριο) θα πραγματοποιηθούν στις 2 Οκτώβριου στην Αθήνα, στο κτίριο της ΚΣΟΤ, στην οδό Ομήρου 55, 10672.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση για τις εισαγωγικές εξετάσεις  (ΑΙΤΗΣΗ), για τις κατατακτήτριες (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ)  για τα προεπαγγελματικά τμήματα (φυτώριο) (ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟΥ) και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο  e-mail: auditions.ksot@gmail.com    από 15 Ιουλίου 2022 έως και 21 Αυγούστου 2022 για τα Επαγγελματικά τμήματα και έως 31 Αυγούστου για τα Προεπαγγελματικά τμήματα (Φυτώριο).

Προσοχή : τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του επαγγελματικού τμήματος  έχουν οι ενδιαφερόμενοι έως 25 ετών, ενώ για τις κατατακτήριες οι ενδιαφερόμενοι έως 28 ετών πτυχιούχοι ή σπουδαστές άλλης ανώτατης ή ανώτερης συναφούς σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  10.00 – 14.00 στο  210 – 3612263  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.ksot.gr.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Εισαγωγικών Εξετάσεων

 • φωτοτυπία του απολυτηρίου λυκείου ή βεβαίωσης αποφοίτησης
 • φωτοτυπία πιστοποιητικού γεννήσεως ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • πρόσφατη φωτογραφία
 • video αυτοσχεδιασμού (πληροφορίες παρακάτω)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής όπου φοιτήσατε μαζί με αναλυτική βαθμολογία
 • φωτοτυπία ταυτότητας και
 • φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου
 • video αυτοσχεδιασμού (πληροφορίες παρακάτω)

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα εξής  μαθήματα :

 • Κλασικό μπαλέτο
 • Σύγχρονος Χορός
 • Ρυθμική (Στοιχεία Xορογραφίας – Αυτοσχεδιασμός)
 • Έκθεση ιδεών

Για την ασφαλή διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων θα τηρηθούν πιστά οι ισχύουσες κατά εκείνο το διάστημα οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

  Video αυτοσχεδιασμού επαγγελματικών τμημάτων

Το video  αυτοσχεδιασμού πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια τα 2 λεπτά, με ή χωρίς μουσική και  το θέμα είναι: «Έτσι κινούμαι».

Τα βίντεο θα πρέπει οι υποψήφιοι να τα ανεβάσουν στο You Tube ή στο  Vimeo και στην ηλεκτρονική  αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ) (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ)  να συμπληρώσουν το link και το password (εφόσον το password είναι απαραίτητο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  10.00 – 14.00 στο  210 – 3612263  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.ksot.gr.

Η φοίτηση στη Σχολή είναι τριετής και υποχρεωτική.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του προεπαγγελματικού τμήματος   (Φυτώριο) έχουν οι ενδιαφερόμενοι/-ες από 10 ετών και πάνω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΦΥΤΩΡΙΟ)

 • πιστοποιητικό γέννησης (ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας)
 • βεβαίωση παθολόγου ή παιδίατρου για την καλή γενική υγεία του παιδιού και
 • βεβαίωση ορθοπεδικού

Για την ασφαλή διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων θα τηρηθούν πιστά οι ισχύουσες κατά εκείνο το διάστημα οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  10.00 – 14.00 στο  210 – 3612263  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.ksot.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOK COVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOK COVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOK COVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Πρόσκληση για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και πιανιστών-συνοδών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων καθώς και ειδικότητας πιανιστών-συνοδών

2021-2022

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 2021

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 2021

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΟΡΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα θα χορηγήσει μια (1) υποτροφία, για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε αποφοίτους της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν ηλικία έως 28 ετών.  Η υποτροφία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

AUDITION 2021

Greek National School of Dance – Auditions for the Academic Year 2021-2022

The Greek National School of Dance announces that the auditions for the professional department will take place from the 13th to the 29th of September 2021. (13/09 – 29/09)

Interested parties can register, by filling in the relevant electronic application (APPLICATION), and send the necessary supporting documents to the mail: auditions.ksot@gmail.com from the 13th  of July until the  31st of August.

Documents to be submitted

• copy of high school diploma or certificate of graduation

• copy of a birth certificate or copy of a police ID or passport

• recent photograph

• improvisation video (information below)

Candidates are invited to take the following exams:

• Classic ballet

•Modern dance

• Rhythmic (Choreography elements – Improvisation)

•Essay

Upon arrival on the day of the examination, candidates must have their police ID or passport and a negative self-test statement or rapid test or a vaccination certificate with them.

For the safe conduct of the examinations, the instructions of the National Committee for Public Health Protection for the treatment of the COVID-19 pandemic will be strictly observed.

 Improvisation video

For a more complete view of your candidacy, you should send along with your application (APPLICATION), and supporting documents, a video with dance improvisation with a maximum duration of 2 minutes, with or without music and theme: “This is how I move”.

The videos should be uploaded and fill in the link and password (if necessary) in the application.

Attendance at the School is tuition-free, the duration is three years and compulsory.

APPLICATION FOR THE Pre-Vocational Departments (JUNIOR DIVISION)

The Greek National School of Dance announces that the admission audition for the Pre-Vocational Departments (JUNIOR DIVISION) will take place on the 10th of October 2021.

Interested parties can register, by filling in the relevant electronic application (APPLICATION), and send the necessary supporting documents to the mail: auditions.ksot@gmail.com from the 13th  of July until the  31st of August.

Supporting documents for the Pre-Vocational Departments (JUNIOR DIVISION)

a) birth certificate (or photocopy of identity)
b) a certificate from a physician or pediatrician for the general health of the child and
c) orthopedic certificate


Βoys and girls aged 10 and over can apply for studies in the pre-vocational departments.

Upon arrival on the day of the examination, a statement of a negative self or rapid or molecular test of the last 24 hours or a vaccination certificate is required.For more information you can call daily 10.00 – 14.00 at 210 – 3612263 or visit the website of the School www.ksot.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 -2022

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης ανακοινώνει ότι οι εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις για τα επαγγελματικά τμήματα θα διεξαχθούν από τις 13 Σεπτεμβρίου έως τις 29 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις για τα προεπαγγελματικά τμήματα θα πραγματοποιηθούν στις 10 Οκτώβρίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Κ.Σ.Ο.Τ. στην οδό Ομήρου 55, τ.κ. 106 72 Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ )

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΤΩΡΙΟ)

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο  e-mail: auditions.ksot@gmail.com

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Εισαγωγικών Εξετάσεων

 • φωτοτυπία του απολυτηρίου λυκείου ή βεβαίωση αποφοίτησης
 • φωτοτυπία πιστοποιητικού γεννήσεως ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • πρόσφατη φωτογραφία
 • video αυτοσχεδιασμού (πληροφορίες παρακάτω)

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν οι ενδιαφερόμενοι έως 25 ετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής όπου φοιτήσατε μαζί με αναλυτική βαθμολογία
 • φωτοτυπία του απολυτηρίου λυκείου
 • φωτοτυπία πιστοποιητικού γεννήσεως ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • πρόσφατη φωτογραφία
 • video αυτοσχεδιασμού (πληροφορίες παρακάτω)

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι έως 28 ετών πτυχιούχοι ή σπουδαστές άλλης ανώτατης ή ανώτερης συναφούς σχολής

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι των εισαγωγικών και κατατακτηρίων καλούνται να εξεταστούν στα εξής μαθήματα :

 • Κλασικό μπαλέτο
 • Σύγχρονο
 • Ρυθμική (Στοιχεία χορογραφίας – Αυτοσχεδιασμός)
 • Έκθεση ιδεών

  Video αυτοσχεδιασμού επαγγελματικών τμημάτων

Το video  αυτοσχεδιασμού πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια τα 2 λεπτά, με ή χωρίς μουσική και  το θέμα είναι: «Έτσι κινούμαι».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το link με το βίντεό τους και το password (εφόσον το password είναι απαραίτητο) στην ηλεκτρονική  αίτηση.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά

Κατά τη προσέλευσή τους την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και δήλωση αρνητικού self ή rapid ή μοριακού test των τελευταίων 24 ωρών ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Προεπαγγελματικά Τμήματα (Φυτώριο)

Δικαιολογητικά για τα Προεπαγγελματικά τμήματα (Φυτώριο)

α) πιστοποιητικό γέννησης (ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας)
β) βεβαίωση παθολόγου ή παιδίατρου για την καλή γενική υγεία του παιδιού και
γ) βεβαίωση ορθοπεδικού

Αίτηση για σπουδές στα προεπαγγελματικά τμήματα (Φυτώριο) μπορούν να κάνουν αγόρια και κορίτσια από 10 ετών και πάνω.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά

Κατά τη προσέλευσή τους την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους δήλωση αρνητικού self ή rapid ή μοριακού test των τελευταίων 24 ωρών ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Γενικές πληροφορίες

Για την ασφαλή διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων θα τηρηθούν πιστά οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  10.00 – 14.00 στο  210 – 3612263  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.ksot.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Κ.Σ.Ο.Τ.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Σχεδιασμός πρωτότυπης εικαστικά ιστοσελίδας, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και ενημέρωση/συντήρηση της ιστοσελίδας µε υλικό (το οποίο θα παρέχεται από την ΚΣΟΤ) με σκοπό την ανάδειξη του περιεχομένου και των στόχων της ΚΣΟΤ. Περιεχόμενο θα πρέπει να αντληθεί και από την υφιστάμενη ιστοσελίδα.

 Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς έως 28/05/2021, ώρα 15:00, ηλεκτρονικά στο email: info@ksot.gr.

 Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Κουτσούμπα Δημήτρη τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 210 3612263.

Λεπτομέρειες για το τεχνικό δελτίο, τα δικαιολογητικά και το δικαίωμα συμμετοχής βρίσκονται στα δύο αρχεία που επισυνάπτονται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σήμερα ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος των εισαγωγικών εξετάσεων για το νέο διδακτικό έτος 2020-2021.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία!

Τα μαθήματα του Επαγγελματικού τμήματος θα ξεκινήσουν στις 5/10 ,

ενώ τα μαθήματα του Φυτωρίου θα ξεκινήσουν στις 7/10.

Καλή μας αρχή!

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Επαγγελματικών & Προεπαγγελματικών Τμημάτων 2019

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης σας ενημερώνει ότι από την 16/07/2019 ανοίγει η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις επαγγελματικών και προεπαγγελματικών τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή (ηλεκτρονικά) στην ιστοσελίδα της Σχολής, συμπληρώνοντας την αίτηση στον σχετικό σύνδεσμο, στην κατηγορία «Εκπαίδευση». Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά ως και την 09/09/2019. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μελετήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αίτησής τους.»

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικoύ ηλεκτρολογικού και φωτιστικού υλικού παραστάσεων.

Ανακοίνωση Εισαγωγικών Εξετάσεων του Α’ Κύκλου των Επαγγελματικών Τμημάτων

Ανακοινώνεται ότι οι Εισαγωγικές Εξετάσεις του Α’ Κύκλου των Επαγγελματικών Τμημάτων της ΚΣΟΤ, σχολικού έτους 2018-19, θα διενεργηθούν μεταξύ 17- 21/9/2018. Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τον Β’ Κύκλο θα εξεταστούν, στη συνέχεια, και στο μάθημα της Έκθεσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων του Α’ Κύκλου, παρακαλούμε ανοίξτε τα επισυναπτόμενα.

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Επαγγελματικών & Προεπαγγελματικών Τμημάτων 2018

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης σας ενημερώνει ότι από την 11/07/2018 ανοίγει η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις επαγγελματικών και προεπαγγελματικών τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή (ηλεκτρονικά) στην ιστοσελίδα της Σχολής, συμπληρώνοντας την αίτηση στον σχετικό σύνδεσμο, στην κατηγορία “Εκπαίδευση”. Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά ως και την 07/09/2018. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μελετήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αίτησής τους.”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες γραφείου τύπου

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Γραφείου Τύπου στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη». Ειδικότερα το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών θα είναι: παραγωγή δελτίων τύπου, ενημερώσεις και ανακοινώσεις προς τους δημοσιογράφους, ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης και διάχυση πληροφοριών σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ, αχρείο δημοσιευμάτων (ηλεκτρονικό και έντυπο).

Προκήρυξη για την πρόσληψη Συντονιστή Παραγωγής

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου συνεργάτη με αντικείμενο «Συντονιστής παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος» για τις δράσεις της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθούν το 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Παρούσα πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθεί το 2018.

Προκήρυξη συνεργατών

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου 2 συνεργατών, για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Παρούσα πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθεί το 2018, καθώς και την προετοιμασία των δράσεων της εκδήλωσης για το 2019.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σχετικά αρχεία:
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορ. χρόνου.
Παράρτημα ανακοίνωσης
Παράρτημα σχετικά με γνώση Η/Υ
Παράρτημα γλωσσομάθειας