ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Κ.Σ.Ο.Τ.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Σχεδιασμός πρωτότυπης εικαστικά ιστοσελίδας, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και ενημέρωση/συντήρηση της ιστοσελίδας µε υλικό (το οποίο θα παρέχεται από την ΚΣΟΤ) με σκοπό την ανάδειξη του περιεχομένου και των στόχων της ΚΣΟΤ. Περιεχόμενο θα πρέπει να αντληθεί και από την υφιστάμενη ιστοσελίδα.

 Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς έως 28/05/2021, ώρα 15:00, ηλεκτρονικά στο email: info@ksot.gr.

 Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Κουτσούμπα Δημήτρη τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 210 3612263.

Λεπτομέρειες για το τεχνικό δελτίο, τα δικαιολογητικά και το δικαίωμα συμμετοχής βρίσκονται στα δύο αρχεία που επισυνάπτονται.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σήμερα ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος των εισαγωγικών εξετάσεων για το νέο διδακτικό έτος 2020-2021.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία!

Τα μαθήματα του Επαγγελματικού τμήματος θα ξεκινήσουν στις 5/10 ,

ενώ τα μαθήματα του Φυτωρίου θα ξεκινήσουν στις 7/10.

Καλή μας αρχή!

Ανακοίνωση για την εξεταστική επιτροπή Σεπτέμβριος 2020

Ανακοίνωση για την εξεταστική επιτροπή Σεπτέμβριος 2020

Αγαπητοί/-ες υποψήφιοι/-ες,

αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:Ψ2ΔΧ469ΗΥΖ-ΖΨ3) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 704/02.09.2020 η εξεταστική Επιτροπή για τις εισαγωγικές εξετάσεις και αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Elsa Di Laudadio, professoressa καθηγήτρια Τεχνικής Graham, Accademia Nazionale di Danza της Ρώμης

2. Valeria Diana, καθηγήτρια μπαλέτου, Accademia Nazionale di Danza της Ρώμης

3. Brunella Vidau, καθηγήτρια μπαλέτου, Accademia Nazionale di Danza της Ρώμης

4. Giorgia Maddamma, καθηγητρια τεχνικής Limon, Accademia Nazionale di Danza της Ρώμης

5. Fernando Suels Mendoza χορευτής Pina Bausch.

6. Maria De Nazareth Panadero Gomez χορεύτρια Pina Bausch.

7. Andrey Klemm, καθηγητής μπαλέτου, Opera National de Paris

8. Ana Maria Laguna Caso, χορεύτρια.

9. Τσιγκρής Ιωάννης καθηγητής σύγχρονου χορού.

10. Κάγιου Λυδία καθηγήτρια Μπαλέτου.

11. Καινούργιος Αθανάσιος  φυσιοθεραπευτής.

12. Παυλής Θεμιστοκλής καθηγητής Mπαλέτου.

13. Ιγνατίου Άρτεμις καθηγήτρια ρυθμικής.

14. Ανθυμίδου Μαρία καθηγήτρια σύγχρονου χορού.

15. Παπαδάκης Γεώργιος ποιητής, συγγραφέας.

16. Καλογεράκης Νικόλαος καθηγητής σύγχρονου χορού.

Η Επιτροπή αποτελείται από οκτώ καταξιωμένους καθηγητές/-τριες του εξωτερικού και από οκτώ εξαιρετικούς Έλληνες καθηγητές/-τριες. Σκοπός τους είναι να επιλέξουν τους επόμενους φοιτητές/-τριες της Σχολής μας βάσει των προσόντων τους αλλά και της επίδοσής τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Οι καθηγητές Κάγιου Λυδία και Παυλής Θεμιστοκλής θα παραδώσουν μαθήματα στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά δεν θα συμμετέχουν στην επιλογή των υποψηφίων.


Ως προς τη διαδικασία:

Θα πραγματοποιηθούν για όλους/-ες τους/τις υποψηφίους μαθήματα μπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθμικής, τα οποία θα διδάξουν σε ομάδες των 10 υποψηφίων αναλόγως την ειδικότητα ένας από τους κάτωθι καθηγητές/-ριες (με αλφαβητική σειρά): Ανθυμίδου Μαρία, Ιγνατίου Άρτεμις, Κάγιου Λυδία, Καλογεράκης Νικόλαος, Παυλής Θεμιστοκλής, Τσιγκρής Ιωάννης, Brunella Vidau, De Nazareth Panadero Gomez Maria, Diana Valeria, Klemm Andrey, Laguna Caso Ana Maria, Maddamma Giorgia, Suels Mendoza Fernando, παρουσία των υπολοίπων μελών της εξεταστικής επιτροπής και του Διευθυντή Δάφνι Κόκκινου. Μέσα από τη διαδικασία των μαθημάτων και της τελικής εξέτασης, θα επιλεγούν από την εξεταστική επιτροπή όσοι πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κ.Σ.Ο.Τ.

Η ομάδα της Κ.Σ.Ο.Τ. εύχεται καλή επιτυχία σε όλους!

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων καθώς και ειδικότητας πιανιστών-συνοδών

2020-2021

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις της ΚΣΟΤ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 11 Αυγούστου 2020 έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής μας. Παρακαλούμε όσους δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα στείλουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άμεσα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις τους και να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου που είναι αναγκαίος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η μη έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία των εξετάσεων.

State School of Dance of Greece – admission and qualifying auditions for the academic year 2020/2021

State School of Dance of Greece – admission and

qualifying auditions for the academic  year 2020/2021

The State School of Dance announces that the admission and qualifying auditions for the professional division will take place from 14th until 30th of September, as well as the auditions for the junior division will take place at 4th of October .

Those interested must submit their application online at the website of the State School of Dance, completing the relevant form from July 10th until August 10th 2020. (please click here for professional division and here for junior divisions).

For further information you can call 10:00 – 14:00 on weekdays at +30 210 3612 263, or visit the web site of the School www.ksot.gr

Candidates are expected to demonstrate their ability on the following:

 • Classical Ballet
 • Contemporary Technique
 • Rhythmic response, improvisation
 • Essay

For the safe conduct of the auditions, the instructions of the National Committee for Public Health Protection for the treatment of the COVID-19 pandemic will be strictly observed.

Furthermore, on the audition day, candidates must submit to the secretary of the School:

 • a photocopy of their high school degree
 • a photocopy of their passport or ID card
 • two (2) small size photos for ID

Upon arrival on the day of the audition, candidates must carry their passport or ID card.

The duration of the State School of Dance professional division studies is three years long and attendance is compulsory.

Ανακοίνωση για τις Εισαγωγικές και Κατατακτήριες Εξετάσεις σπουδαστικού έτους 2020-2021

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης – Ανακοίνωση για τις Εισαγωγικές και Κατατακτήριες Εξετάσεις σπουδαστικού έτους 2020-2021

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης ανακοινώνει ότι οι εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις για το επαγγελματικό τμήμα θα διεξαχθούν από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς  και οι εξετάσεις για τα προεπαγγελματικά τμήματα θα πραγματοποιηθούν στις 4 Οκτώβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση από 10 Ιουλίου έως και 10 Αυγούστου.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΤΩΡΙΟ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  10.00 – 14.00 στο 210 – 3612263  ή στη σελίδα της Σχολής www.ksot.gr.

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες καλούνται να εξεταστούν στα εξής  μαθήματα :

 • Κλασικό μπαλέτο
 • Σύγχρονο
 • Ρυθμική (Στοιχεία χορογραφίας – Αυτοσχεδιασμός)
 • Έκθεση ιδεών

Για την ασφαλή διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων θα τηρηθούν πιστά οι οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Επίσης, κατά τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομιστούν στην γραμματεί της Σχολής

 • αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως ή αντίγραφό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • δύο (2) φωτογραφίες (μικρό μέγεθος για αστυνομική ταυτότητα)

Κατά τη προσέλευσή τους την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Η φοίτηση στη Σχολή είναι τριετής και υποχρεωτική.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΤΩΡΙΟ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

AUDITION INFO

Οριστικοί πίνακες διοριστέων ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020

Οριστικοί πίνακες διοριστέων ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020

Οι προσωρινοί πίνακες για την πλήρωση θέσεων ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Ομήρου 55.

Αιτήσεις πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων, και ωρομίσθιου προσωπικού για το σχολικό έτος 2019- 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης της Πράξης “Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη” στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣ 5007120)

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Επαγγελματικών & Προεπαγγελματικών Τμημάτων 2019

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης σας ενημερώνει ότι από την 16/07/2019 ανοίγει η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις επαγγελματικών και προεπαγγελματικών τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή (ηλεκτρονικά) στην ιστοσελίδα της Σχολής, συμπληρώνοντας την αίτηση στον σχετικό σύνδεσμο, στην κατηγορία «Εκπαίδευση». Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά ως και την 09/09/2019. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μελετήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αίτησής τους.»

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτύπωση γραφιστικού υλικού.

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικoύ ηλεκτρολογικού και φωτιστικού υλικού παραστάσεων.

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη», η ΚΣΟΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

Ανακοίνωση Εισαγωγικών Εξετάσεων του Α’ Κύκλου των Επαγγελματικών Τμημάτων

Ανακοινώνεται ότι οι Εισαγωγικές Εξετάσεις του Α’ Κύκλου των Επαγγελματικών Τμημάτων της ΚΣΟΤ, σχολικού έτους 2018-19, θα διενεργηθούν μεταξύ 17- 21/9/2018. Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τον Β’ Κύκλο θα εξεταστούν, στη συνέχεια, και στο μάθημα της Έκθεσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων του Α’ Κύκλου, παρακαλούμε ανοίξτε τα επισυναπτόμενα.

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Επαγγελματικών & Προεπαγγελματικών Τμημάτων 2018

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης σας ενημερώνει ότι από την 11/07/2018 ανοίγει η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις επαγγελματικών και προεπαγγελματικών τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή (ηλεκτρονικά) στην ιστοσελίδα της Σχολής, συμπληρώνοντας την αίτηση στον σχετικό σύνδεσμο, στην κατηγορία “Εκπαίδευση”. Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά ως και την 07/09/2018. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μελετήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αίτησής τους.”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες γραφείου τύπου

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Γραφείου Τύπου στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη». Ειδικότερα το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών θα είναι: παραγωγή δελτίων τύπου, ενημερώσεις και ανακοινώσεις προς τους δημοσιογράφους, ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης και διάχυση πληροφοριών σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ, αχρείο δημοσιευμάτων (ηλεκτρονικό και έντυπο).

Προκήρυξη για την πρόσληψη Συντονιστή Παραγωγής

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου συνεργάτη με αντικείμενο «Συντονιστής παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος» για τις δράσεις της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθούν το 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Παρούσα πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθεί το 2018.

Προκήρυξη συνεργατών

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου 2 συνεργατών, για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Παρούσα πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθεί το 2018, καθώς και την προετοιμασία των δράσεων της εκδήλωσης για το 2019.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σχετικά αρχεία:
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορ. χρόνου.
Παράρτημα ανακοίνωσης
Παράρτημα σχετικά με γνώση Η/Υ
Παράρτημα γλωσσομάθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5007120).