Ανακοίνωση Εισαγωγικών Εξετάσεων του Α’ Κύκλου των Επαγγελματικών Τμημάτων

Ανακοινώνεται ότι οι Εισαγωγικές Εξετάσεις του Α’ Κύκλου των Επαγγελματικών Τμημάτων της ΚΣΟΤ, σχολικού έτους 2018-19, θα διενεργηθούν μεταξύ 17- 21/9/2018. Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τον Β’ Κύκλο θα εξεταστούν, στη συνέχεια, και στο μάθημα της Έκθεσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων του Α’ Κύκλου, παρακαλούμε ανοίξτε τα επισυναπτόμενα.

Υποβολή Αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Επαγγελματικών & Προεπαγγελματικών Τμημάτων 2018

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης σας ενημερώνει ότι από την 11/07/2018 ανοίγει η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις επαγγελματικών και προεπαγγελματικών τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή (ηλεκτρονικά) στην ιστοσελίδα της Σχολής, συμπληρώνοντας την αίτηση στον σχετικό σύνδεσμο, στην κατηγορία “Εκπαίδευση”. Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά ως και την 07/09/2018. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μελετήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αίτησής τους.”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες γραφείου τύπου

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Γραφείου Τύπου στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη». Ειδικότερα το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών θα είναι: παραγωγή δελτίων τύπου, ενημερώσεις και ανακοινώσεις προς τους δημοσιογράφους, ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης και διάχυση πληροφοριών σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ, αχρείο δημοσιευμάτων (ηλεκτρονικό και έντυπο).

Προκήρυξη για την πρόσληψη Συντονιστή Παραγωγής

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου συνεργάτη με αντικείμενο «Συντονιστής παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος» για τις δράσεις της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθούν το 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Παρούσα πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθεί το 2018.

Προκήρυξη συνεργατών

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου 2 συνεργατών, για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Παρούσα πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τέχνη του Χορού που θα υλοποιηθεί το 2018, καθώς και την προετοιμασία των δράσεων της εκδήλωσης για το 2019.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σχετικά αρχεία:
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορ. χρόνου.
Παράρτημα ανακοίνωσης
Παράρτημα σχετικά με γνώση Η/Υ
Παράρτημα γλωσσομάθειας