ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΟΡΟΥ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα θα χορηγήσει μια (1) υποτροφία, για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Η υποτροφία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Η εγγραφή και έναρξη των σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να γίνει κατά το ακαδημαϊκό έτος (2023-2024). Οι σπουδές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την έναρξη. Σε ειδικές περιπτώσεις δίδεται παράταση ενός έτους.

Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων θα γίνει από επταμελή επιτροπή καθηγητών/-τριών της ΚΣΟΤ βάσει των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν. Η επιτροπή θα καταλήξει αιτιολογώντας την άποψή της σε κατάλογο έως και τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων με σειρά αξιολόγησης. Ο κατάλογος θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στο Δ.Σ του Ιδρύματος. Το Δ.Σ του Ιδρύματος θα καλέσει σε συνέντευξη τους επικρατέστερους υποψηφίους και στη συνέχεια θα προβεί στην τελική επιλογή του/της υποτρόφου καθώς και δύο επιλαχόντων/-ουσών.

Η επιλογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: τη βαθμολογία όλων των ετών σπουδών στην ΚΣΟΤ, το ταλέντο, την προσωπικότητα, τον φορέα σπουδών ή μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό και την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 στη Γραμματεία της ΚΣΟΤ (με ένδειξη «Για την υποτροφία του Ιδρύματος Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα»).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

 1. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στην ΚΣΟΤ.
 2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών (μέσος όρος τουλάχιστον 7.5).
 3. Βιογραφικό σημείωμα και προσωπικό φάκελο προβολής δεξιοτήτων και ικανοτήτων (portfolio) έως και 5 σελίδες.
 4. Επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας (ανάλογα με τη χώρα στην οποία ο/η υπότροφος θα σπουδάσει), που να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό.
 5. Δύο συστατικές επιστολές που να αναφέρονται στην προσωπικότητα και την ικανότητα των υποψηφίων να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.
 6. Πιστοποιητικό ή επιστολή αποδοχής για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση από φορέα (Σχολή) του εξωτερικού.
 7. Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει φορολογική δήλωση. Άλλως, εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα.
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αθήνα 30-5-2023

Η Πρόεδρος

Διονυσία (Ντένη) Ευθυμίου

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.:

210-7212866 και 6970158242 (κα Ευθυμίου)

210-9928607 και 6957214054 (κα Χαρμαντά)

210-8943078 και 6942477978 (κ. Ζέρβας).

e-mail:

detlydia@yahoo.gr

nancyhrmnt3@gmail.com

jzervas@phed.uoa.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ενός ωρομίσθιου καθηγητή για το μάθημα του Μπαλέτου στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ενός ωρομίσθιου καθηγητή για το μάθημα του Μπαλέτου στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Πρόσκληση για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και πιανιστών-συνοδών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων καθώς και ειδικότητας πιανιστών-συνοδών

2022-2023

Greek National School of Dance – Admission Auditions for the academic year 2022-2023

Greek National School of Dance – Admission Auditions for the academic year 2022-2023

The Greek National School of Dance announces that the admission audition for the professional department will take place from the 29th of August to the 13thof September 2022.

Interested parties can register, by filling in the relevant electronic application (APPLICATION), and send the necessary supporting documents to the mail: auditions.ksot@gmail.com from the 15th  of July until the 21th of August.

Documents to be submitted

• copy of high school diploma or certificate of graduation

• copy of a birth certificate or copy of a police ID or passport

• recent photograph

• improvisation video (information below)

For more information you can call daily 10.00 – 14.00 at

+30 210 – 3612263 or visit the website of the School www.ksot.gr.

Candidates are invited to take the following exams:

• Classic ballet

•Modern dancing

• Rhythmic (Choreography elements – Improvisation)

•Essay

Upon arrival on the day of the examination, candidates must have their police ID or passport.

For the safe conduct of the examinations, the instructions of the National Committee for Public Health Protection for the treatment of the COVID-19 pandemic will be strictly observed.

 Improvisation video

For a more complete view of your candidacy, you should send along with your application (APPLICATION), and supporting documents, a video with dance improvisation with a maximum duration of 2 minutes, with or without music and theme: “This is how I move”.

The videos should be uploaded to you tube or vimeo and fill in the link and password (if necessary) in the application.

Attendance at the School is tuition free, the duration is three years and compulsory.

Ανακοίνωση για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ)

Ανακοίνωση για τις  Εισαγωγικές Εξετάσεις

Σπουδαστικού έτους 2022-2023

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης ανακοινώνει ότι οι εισαγωγικές και οι κατατακτήριες εξετάσεις για το επαγγελματικό τμήμα θα πραγματοποιηθούν από 29 Αυγούστου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2022 (29/08/2022 – 13/09/2022)  ενώ οι εξετάσεις για τα προεπαγγελματικά τμήματα (φυτώριο) θα πραγματοποιηθούν στις 2 Οκτώβριου στην Αθήνα, στο κτίριο της ΚΣΟΤ, στην οδό Ομήρου 55, 10672.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση για τις εισαγωγικές εξετάσεις  (ΑΙΤΗΣΗ), για τις κατατακτήτριες (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ)  για τα προεπαγγελματικά τμήματα (φυτώριο) (ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟΥ) και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο  e-mail: auditions.ksot@gmail.com    από 15 Ιουλίου 2022 έως και 21 Αυγούστου 2022 για τα Επαγγελματικά τμήματα και έως 31 Αυγούστου για τα Προεπαγγελματικά τμήματα (Φυτώριο).

Προσοχή : τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του επαγγελματικού τμήματος  έχουν οι ενδιαφερόμενοι έως 25 ετών, ενώ για τις κατατακτήριες οι ενδιαφερόμενοι έως 28 ετών πτυχιούχοι ή σπουδαστές άλλης ανώτατης ή ανώτερης συναφούς σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  10.00 – 14.00 στο  210 – 3612263  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.ksot.gr.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Εισαγωγικών Εξετάσεων

 • φωτοτυπία του απολυτηρίου λυκείου ή βεβαίωσης αποφοίτησης
 • φωτοτυπία πιστοποιητικού γεννήσεως ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • πρόσφατη φωτογραφία
 • video αυτοσχεδιασμού (πληροφορίες παρακάτω)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής όπου φοιτήσατε μαζί με αναλυτική βαθμολογία
 • φωτοτυπία ταυτότητας και
 • φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου
 • video αυτοσχεδιασμού (πληροφορίες παρακάτω)

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα εξής  μαθήματα :

 • Κλασικό μπαλέτο
 • Σύγχρονος Χορός
 • Ρυθμική (Στοιχεία Xορογραφίας – Αυτοσχεδιασμός)
 • Έκθεση ιδεών

Για την ασφαλή διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων θα τηρηθούν πιστά οι ισχύουσες κατά εκείνο το διάστημα οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

  Video αυτοσχεδιασμού επαγγελματικών τμημάτων

Το video  αυτοσχεδιασμού πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια τα 2 λεπτά, με ή χωρίς μουσική και  το θέμα είναι: «Έτσι κινούμαι».

Τα βίντεο θα πρέπει οι υποψήφιοι να τα ανεβάσουν στο You Tube ή στο  Vimeo και στην ηλεκτρονική  αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ) (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ)  να συμπληρώσουν το link και το password (εφόσον το password είναι απαραίτητο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  10.00 – 14.00 στο  210 – 3612263  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.ksot.gr.

Η φοίτηση στη Σχολή είναι τριετής και υποχρεωτική.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του προεπαγγελματικού τμήματος   (Φυτώριο) έχουν οι ενδιαφερόμενοι/-ες από 10 ετών και πάνω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΦΥΤΩΡΙΟ)

 • πιστοποιητικό γέννησης (ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας)
 • βεβαίωση παθολόγου ή παιδίατρου για την καλή γενική υγεία του παιδιού και
 • βεβαίωση ορθοπεδικού

Για την ασφαλή διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων θα τηρηθούν πιστά οι ισχύουσες κατά εκείνο το διάστημα οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  10.00 – 14.00 στο  210 – 3612263  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.ksot.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOK COVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ( ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, FACEBOOK COVERS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».