Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικές Υπηρεσίες

Η σχολή, ως Ν.Π.Δ.Δ., διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Διευθυντικό Στέλεχος. Από το 1999, η νέα Διευθύντρια της σχολής, κυρία Παυλίνα Βερέμη, προσάρμοσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις σύγχρονες ανάγκες και εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις της σχολής.

Το προσωπικό της σχολής αποτελείται από το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό απαρτίζεται από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό απαρτίζεται από τους μόνιμους υπαλλήλους.

Η Γραμματεία της σχολής βρίσκεται στην οδό Ομήρου 55, 10672, Αθήνα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευγενία Καντόλα

Δικηγόρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σωτήριος Βασιλάκος

Οικονομολόγος

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Θεόδωρος Αμπαζής

Σκηνοθέτης-Συνθέτης

Χριστόφορος Λιοντάκης

Συγγραφέας

Ευάγγελος Χατζησίμος

Λυρικός Καλλιτέχνης

Διεύθυνση

Παιδί της Σχολής Ορχηστικής Τέχνης της Κούλας Πράτσικα, η Παυλίνα Βερέμη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Martha Graham School στη Νέα Υόρκη και στο London School of Contemporary Dance του Λονδίνου, όπου σπούδασε χορό και χορογραφία. Χόρεψε ως μέλος του London Contemporary Dance Theatre (LCDT) και μετά την επάνοδό της στην Ελλάδα συνεργάστηκε με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Έχει χορογραφήσει σε μουσική Μπάρτοκ, Μπαχ, Σκαλκώτα, Ξαρχάκου κ.ά., ενώ έχει συμπράξει -στο έργο της Μήδειας (video peinture)- με το ζωγράφο Κώστα Τσόκλη. Η χορογραφία της με τίτλο A journey in a journey in a journey συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ της Κολωνίας όπου απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Έχει διδάξει στο LCDT και σε επαγγελματικές σχολές χορού στην Ελλάδα. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της ΚΣΟΤ (1994-1999), πρόεδρος των Επιτροπών επιχορηγήσεων του υπουργείου Πολιτισμού (1999-2001), μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης του ΔΙΚΑΤΣΑ (1997-1999), και υπεύθυνη για το σύγχρονο χορό της Επιτροπής εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων ανώτερων επαγγελματικών σχολών χορού του ΥΠΠΟ (1986-2006). Από το 1999 είναι Διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.