Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δωρεάν τριετούς φοίτησης που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Διευθυντικό Στέλεχος. Το Προσωπικό της Σχολής αποτελείται από ένα σώμα δασκάλων-ερευνητών και ένα σώμα διοικητικών υπαλλήλων.

Ιστορική Αναδρομή

Η Κούλα Πράτσικα ίδρυσε την πρώτη Επαγγελματική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης στην Ελλάδα, το 1937. Το 1973, η ανήσυχη δημιουργός και σπουδαία δασκάλα παραχώρησε τη Σχολή στο ελληνικό κράτος. Έτσι, ξεκίνησε τη διαδρομή της η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), για την οποία η εμπνεύστρια της θα ήταν σίγουρα περήφανη σήμερα, καθώς από τις τάξεις της προέρχεται ένα μεγάλο κομμάτι των επαγγελματιών που  στελεχώνουν το σύγχρονο χορό στην Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Μέσα από ένα πνεύμα συνεχούς ανανέωσης, η ΚΣΟΤ ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία, αποτελώντας ένα υποδειγματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα κι ένα κέντρο τεχνών με διεθνή ακτινοβολία και αξιοπιστία. Χάρη στο προφίλ της Σχολής, οι σπουδαστές ενημερώνονται για τα σύγχρονα ρεύματα, ενώ επιπλέον έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται με σημαντικούς δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο, είτε μέσα στην τάξη, είτε πάνω στη σκηνή. Με ένα πρόγραμμα σπουδών σε διαρκή ανανέωση, με τις ανταλλαγές φοιτητών σε συνεργασία με ανώτατες σχολές του εξωτερικού, το θεσμό «Ανοιχτό Στούντιο», αλλά και επαγγελματικές παραστάσεις για το ευρύ κοινό, με την Hellenic Dance Company, η ΚΣΟΤ χτίζει το αύριο του ελληνικού χορού σε διεθνές επίπεδο.

Το όραμα της Σχολής

Η ΚΣΟΤ είναι μια ανοιχτή κοινωνία που λειτουργεί με σκοπό να παραδώσει άρτια καταρτισμένους χορευτές, χορογράφους και καθηγητές χορού. Το όραμά μας είναι μια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στη φύση του αντικειμένου  μας: μια εκπαίδευση σε κίνηση, όχι στατική, αλλά δυναμική, που διδάσκει στους νέους καλλιτέχνες του χορού πώς να αντιλαμβάνονται καθετί νέο με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή. Μέσα από την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά στην ΚΣΟΤ απελευθερώνουμε τη δημιουργικότητα· με ένα κλίμα ενθουσιασμού, συνεργασίας και ενεργού διεθνούς διαλόγου, υπηρετούμε τη διαρκή ανανέωση.