ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021 – 2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

(ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 878/07-10-2021)

Β΄ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 2022

Β΄ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

(ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 878/07-10-2021)

Α’ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Α’ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 878/07-10-2021)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022  (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 878/07-10-2021)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022  (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 878/07-10-2021)