05.10.2021
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 2021

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 2021

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΟΡΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα θα χορηγήσει μια (1) υποτροφία, για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε αποφοίτους της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν ηλικία έως 28 ετών.  Η υποτροφία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΙΤΗΣΗ