13.12.2018
Υπεύθυνος οργάνωσης παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος