09.01.2020
Αιτήσεις πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων, και ωρομίσθιου προσωπικού για το σχολικό έτος 2019- 2020