21.10.2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης της Πράξης «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη» στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣ 5007120)