14.12.2022
ΠΡΟΣΩΡINA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1080/14-11-2022)ΜΠΑΛΕΤΟ

ΠΡΟΣΩΡINA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1080/14-11-2022)
ΜΠΑΛΕΤΟ

ΠΡΟΣΩΡINA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ