05.10.2022
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 779-08/09/2022)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 779-08/09/2022)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ