28.03.2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5007120).