15.11.2021
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021 – 2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

(ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 878/07-10-2021)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 878/07-10-2021)