10.02.2020
Οριστικοί πίνακες διοριστέων ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020

Οριστικοί πίνακες διοριστέων ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ