11.08.2020
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις της ΚΣΟΤ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 11 Αυγούστου 2020 έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής μας. Παρακαλούμε όσους δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα στείλουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άμεσα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις τους και να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου που είναι αναγκαίος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η μη έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία των εξετάσεων.