15.11.2021
Β΄ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 2022

Β΄ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

(ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 878/07-10-2021)

Β΄ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ