10.11.2021
Α’ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Α’ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 878/07-10-2021)

Α’ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ