11.09.2020
Ανακοίνωση για την εξεταστική επιτροπή Σεπτέμβριος 2020

Ανακοίνωση για την εξεταστική επιτροπή Σεπτέμβριος 2020

Αγαπητοί/-ες υποψήφιοι/-ες,

αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:Ψ2ΔΧ469ΗΥΖ-ΖΨ3) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 704/02.09.2020 η εξεταστική Επιτροπή για τις εισαγωγικές εξετάσεις και αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Elsa Di Laudadio, professoressa καθηγήτρια Τεχνικής Graham, Accademia Nazionale di Danza της Ρώμης

2. Valeria Diana, καθηγήτρια μπαλέτου, Accademia Nazionale di Danza της Ρώμης

3. Brunella Vidau, καθηγήτρια μπαλέτου, Accademia Nazionale di Danza της Ρώμης

4. Giorgia Maddamma, καθηγητρια τεχνικής Limon, Accademia Nazionale di Danza της Ρώμης

5. Fernando Suels Mendoza χορευτής Pina Bausch.

6. Maria De Nazareth Panadero Gomez χορεύτρια Pina Bausch.

7. Andrey Klemm, καθηγητής μπαλέτου, Opera National de Paris

8. Ana Maria Laguna Caso, χορεύτρια.

9. Τσιγκρής Ιωάννης καθηγητής σύγχρονου χορού.

10. Κάγιου Λυδία καθηγήτρια Μπαλέτου.

11. Καινούργιος Αθανάσιος  φυσιοθεραπευτής.

12. Παυλής Θεμιστοκλής καθηγητής Mπαλέτου.

13. Ιγνατίου Άρτεμις καθηγήτρια ρυθμικής.

14. Ανθυμίδου Μαρία καθηγήτρια σύγχρονου χορού.

15. Παπαδάκης Γεώργιος ποιητής, συγγραφέας.

16. Καλογεράκης Νικόλαος καθηγητής σύγχρονου χορού.

Η Επιτροπή αποτελείται από οκτώ καταξιωμένους καθηγητές/-τριες του εξωτερικού και από οκτώ εξαιρετικούς Έλληνες καθηγητές/-τριες. Σκοπός τους είναι να επιλέξουν τους επόμενους φοιτητές/-τριες της Σχολής μας βάσει των προσόντων τους αλλά και της επίδοσής τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Οι καθηγητές Κάγιου Λυδία και Παυλής Θεμιστοκλής θα παραδώσουν μαθήματα στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά δεν θα συμμετέχουν στην επιλογή των υποψηφίων.


Ως προς τη διαδικασία:

Θα πραγματοποιηθούν για όλους/-ες τους/τις υποψηφίους μαθήματα μπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθμικής, τα οποία θα διδάξουν σε ομάδες των 10 υποψηφίων αναλόγως την ειδικότητα ένας από τους κάτωθι καθηγητές/-ριες (με αλφαβητική σειρά): Ανθυμίδου Μαρία, Ιγνατίου Άρτεμις, Κάγιου Λυδία, Καλογεράκης Νικόλαος, Παυλής Θεμιστοκλής, Τσιγκρής Ιωάννης, Brunella Vidau, De Nazareth Panadero Gomez Maria, Diana Valeria, Klemm Andrey, Laguna Caso Ana Maria, Maddamma Giorgia, Suels Mendoza Fernando, παρουσία των υπολοίπων μελών της εξεταστικής επιτροπής και του Διευθυντή Δάφνι Κόκκινου. Μέσα από τη διαδικασία των μαθημάτων και της τελικής εξέτασης, θα επιλεγούν από την εξεταστική επιτροπή όσοι πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κ.Σ.Ο.Τ.

Η ομάδα της Κ.Σ.Ο.Τ. εύχεται καλή επιτυχία σε όλους!